Taneční klub Black and White Hodonín

FB

Akce

Valné shromáždění

POZVÁNKA - NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ TK BLACK AND WHITE HODONÍN, z.s.

Vážení rodiče a členové klubu,

v neděli 27. června 2021 ve 13.00 hodin se uskuteční valné shromáždění TK Black and White Hodonín ve zkušebně spinningu Kropáč, na ulici Komenského 17a, Hodonín.

Program valného shromáždění:

 1. Zahájení, prezence přítomných, omluva nepřítomných
 2. Schválení programu
 3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2020
 4. Plnění plánu práce za rok 2020
 5. Zpráva o hospodaření klubu a plnění rozpočtu za rok 2020
 6. Zpráva revizní komise za rok 2020
 7. Plán práce klubu na rok 2021
 8. Návrh rozpočtu na rok 2021
 9. Odvolání člena výboru a zvolení nového člena a zároveň místopředsedy
 10. Různé
 11. Závěr
   

Výbor TK Black and White Hodonín

Erika Hrbáčová, Blanka Froňková, Petra Durnová, Jana Rumíšková, Pavla Borotová